Úschovna.cz je zde pro posílání virtuální zásilek, tedy dat.

Emailové služby dovolí svým uživatelům poslat maximálně 30Mb dat v jednom emailu. Co dělat, když chcete poslat větší soubor - 100Mb nebo třeba 2Gb. Je jedno co je to za soubor, jestli pracovní dokumenty, video nebo fotky z dovolené. Soubor stačí zazipovat a můžete ho poslat komukoliv na celém světě. Stačí znát jeho email. Tohle je uschovna.cz

Úschovna / Často kladené otázky / Všeobecné podmínky / Konkurence

Úschovna

Uschovna.cz umožňuje zdarma posílat až 30 GB fotek, videí nebo čehokoliv si vzpomenete. Zůstanou online k vyzvednutí po dobu 14 dní.Každý příjemce obdrží svůj vlastní link, ze kterého si je může stáhnout 30 krát. Za poplatek 40 Kč při platbě online nebo 50Kč platbou SMS můžete odeslat až 50 GB dat a na serveru zůstanou uloženy po dobu 90. dní.

Před zasláním souboru je dopoporučuji vložit všechny do jedné složky a zabalit do raru (idealně program Winrar), popřípadě použít komprimaci systému windows, pravé tlačítko na složku - odeslat - komprimovaná složka (zip)

Máte zásilku připravenou? Pak jen klikněte na úvodní stránka na tlačítko poslat, napište Váš email, vybrte soubor z počítače a do pole komu vepište email příjemce.

Své dotazy můžete psát v pracovní dny od 9 - 17 na email info@uschovna.cz

Letecká pošta Jak poslat velký soubor emailem Jak funguje Úschovna Jak poslat více souborů najednou Nahrát zásilku Jak poslat zip soubor Zásilkovna nahrát soubor Zaslat zásilku

Často kladené otázky

Jak velkou zásilku mohu odeslat pomocí Úschovny?

Pomocí služby www.uschovna.cz je možné odeslat zásilky do velikosti 50 GB, zdarma je pak možné odeslat zásilku do velikosti 30 GB. Ceník je k nahlédnutí zde.

Co je Premium zásilka?

Pokud potřebujete poslat zásilku větší než 30 GB, nebo ji mít uloženou na Úschovně déle než 14 dní, pak je pro vás Premium zásilka to pravé. Za jednorázový poplatek umožňuje také neomezený počet stažení, takže link na zásilku můžete pohodlně poslat, komu zrovna potřebujete.

Jakým způsobem mohu za Premium zásilku zaplatit?

Zásilku je možné zaplatit buď pomocí sms, nebo online platbou. Poté, co zaškrtnete ve formuláři na odeslání zásilky Premium zásilku, systém vás jednoduše navede, jak postupovat.

Lze předčasně odstranit uloženou zásilku?

Ano, po uložení zásilky obdrží odesílatel kontrolní e-mail, který obsahuje tlačítko Administrace. Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno, kde je možné zásilku smazat. Ta je následně trvale odstraněna.

Nestihl jsem si vyzvednout včas svou zásilku. Je možné její obnovení?

Pokud je vaše zásilka stále dostupná na záložním serveru, po zadání kódu zásilky vám systém sám nabídne možnost zásilku vyzvednout. Tato služba je zpoplatněna, uhradit za prošlou zásilku lze pomocí sms nebo online platbou. V případě, že vám systém tuto možnost nezobrazí, zásilka již není na našich serverech dostupná a není možné ji obnovit.

Přerušilo se mi nahrávání zásilky. Je možné v nahrávání pokračovat, nebo musím zásilku nahrát znovu?

V případě, že se připojení k internetu obnoví do 24 hodin, nahrávání zásilky se automaticky obnoví také. Můžete tedy spustit nahrávání souboru třeba v práci, zaklapnout počítač a doma pokračovat v nahrávání.

Je možné ve službě Úschovna odesílat celé složky, nejen jednotlivé soubory?

Přes webové rozhraní www.uschovna.cz je možné ukládat jednotlivé soubory, složky pouze v komprimované podobě (zip). Je možné také označit všechny soubory, které chcete poslat, a jednoduše je přetáhnout do Úschovny. Příjemci se pak zobrazí v komprimované podobě.

Pokud odesílám zásilku více příjemcům, vidí jednotlivý příjemce, kdo všechno zásilku obdržel?

Odkazy na zásilky jsou příjemcům zaslány jednotlivě, v adrese příjemce je vždy jen jeden uživatel.

Je možné uloženou zásilku nějak upravovat?

Pokud již byla zásilka uložena na server uschovna.cz, není možné zásilku zpětně upravit.

Je zasílání zásilek přes Úschovnu bezpečné? Lze v zásilkách vyhledávat?

Všechna data zasílaná přes naši službu jsou důvěrná. Kódy k zásilkám obdrží pouze odesílatel a zvolení příjemci. Každý vyjmenovaný přijemce obdrží svůj vlastní kód určený pouze pro něj. Kódy žádné další osobě neposkytujeme a neumožňujeme ani v zásilkách vyhledávat.

Mohu odeslat zásilku více příjemcům?

Zásilku je možné odeslat více příjemcům vypsáním jejich e-mailových adres do pole e-maily příjemců a jednotlivé adresy oddělit čárkou nebo odřádkováním. Ve verzi zdarma nabízíme možnost odeslat zásilku až na 30 e-mailových adres, v případě Premium zásilky je počet příjemců neomezený.

Musím být pro použití služeb Úschovny registrován?

Pro ukládání ani vyzvedávání zásilek není nutná registrace. Pokud se však zdarma registrujete, máte kompletní přehled o Vašich zásilkách a platbách, můžete hradit zásilky z předplaceného kreditu a vytvořit si adresář kontaktů či více identit pro odesílání.

Všeobecné podmínky z webu uschovna.cz

Služeb poskytovaných společností Úschovna.cz, s.r.o. na stránkách uschovna.cz (dále jen „Podmínky“) obecná ustanovení

Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

Poskytovatel služeb na Serveru je společnost Úschovna.cz, s.r.o., Václavské nám. 793/36, Praha 1, 110 00, IČ: 60751878, DIČ: CZ60751878.

Uživatel je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele.

Server je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software, sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů, a to zejména prostřednictvím domény uschovna.cz.

Služba je soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména v ukládání informací poskytnutých Uživatelem a jejich následné stahování (download) Uživateli.

Zásilky jsou veškeré soubory uložené Uživatelem na Server. Zásilky jsou Poskytovatelem uloženy na úložném prostoru Serveru. Každá zásilka je jednoznačně identifikovatelná přes svou unikátní adresu URL.

Uživatelský obsah představuje veškeré informace uložené Uživatelem na Server ve formě nahraných zásilek. poskytované služby

Poskytovatel umožňuje Uživateli využívat tyto Služby:

uživatelé a rozsah poskytovaných Služeb

Služby nabízené Poskytovatelem jsou určené neregistrovaným Uživatelům.

Neregistrovaný Uživatel může (v závislosti na aktuální Nabídce Poskytovatele) využívat služeb:

Nahrávání Zásilek přes webové rozhraní Serveru Stahování Zásilek ze Serveru

práva a povinnosti Uživatelů

Uživatel je odpovědný za Uživatelský obsah. Umístěním Zásilky na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k nahraným souborům a je oprávněn s nimi disponovat v souladu s těmito Podmínkami.

Umístěním Zásilky na Server pověřuje Uživatel Poskytovatele k automatizovanému zpracování a uložení příslušné Zásilky na Server.

Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server. V případě, že Uživatel umožní jeho sdílení, prohlašuje rovněž, že je oprávněn takový Uživatelský obsah sdílet.

Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Zásilky Uživatelem.

Služba poskytovaná na Serveru není službou trvalé zálohy informací a/nebo dat. Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování nahraných souborů, a to na své vlastní náklady. Poskytovatel nezaručuje, že jakákoli Zásilka či její část nebude poškozena či smazána. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou Zásilky či její části.

práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel žádným způsobem nesleduje, neotevírá ani neanalyzuje nahrané Zásilky a jejich obsah. Tímto není dotčeno právo mazat Zásilky či jejich část dle těchto Podmínek.

Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, či jinak omezit dostupnost jakékoli nahrané Zásilky či její části, a to zejména dozví-li se Poskytovatel o protiprávnosti obsahu nahraného souboru.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a Podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. odpovědnost za škodu

Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb.

Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje.

Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru a jeho Služeb. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

ochrana osobních údajů

Poskytovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních údajů, v souladu s právními předpisy.

Osobní údaje jsou ve vztahu k Uživateli zpracovávány v rozsahu nutném pro poskytnutí Služby, a to za účelem poskytování Služeb a komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Součástí e-mailu zaslaného Poskytovatelem Uživateli může být reklamní sdělení Poskytovatele nebo třetích stran. E-mailové adresy nebudou poskytnuty třetí straně.

Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. obchodní sdělení

Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“) třetích stran. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno a e-mailovou adresu) o návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby. Další informace o těchto postupech nalezne Uživatel ZDE, včetně návodu, jak těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů.

Uživatel tímto uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Uživatel může odběr obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

závěrečná ustanovení

Tyto podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnosti těchto Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2014.

Vyhledávací dotazy související s uschovna Úschovna Praha Úschovna Olomouc Odeslat Úschovna Úschovna AXA Úschovna odeslat zásilku Úschovna velikost zásilky Letecká pošta Jak poslat velký soubor přes email

Konkurence

Největší konkurencí úschovny je dle mého letecká pošta a uložto

Zkusil jsem přes zasilkovnu poslat několik zásilek, všechny přišly v pořádku a rychlost nahrávání i stahování byla perfektní. Web uschovna.cz mohu doporučit.

Úschovna

19.4.2019 21:00 google / uschovna / seznam / bombujfilmy eu / onlineserialyzdarma eu / stahování z YouTube / Jak uložit video z YouTube